Effect Mindfulness Breintraining

Het succes van Mindfulness-training komt niet uit de lucht gevallen: daar zijn zeer grondige neurobiologische redenen voor. Mindfulness is een van de meest op werkzaamheid onderzochte vormen derde-generatie cognitieve gedragstherapie. Door het positieve effect dat de oefeningen, die ook deel uitmaken van mijn begeleidingsmethodiek, op ons brein uitoefent worden algehele recuperatie, mentale en lichamelijke balans en inzichten bevordert.

Vergelijkende studies via moderne medische beeldvormingstechnieken hebben de impact van mindfulness-beoefening zichtbaar gemaakt. Onderstaande beelden zijn een voorbeeld van zulke visuele onderzoeksresultaten. Als u niet bekend bent met het bekijken van dergelijke beelden: vergelijk het aantal witte lijntjes tussen de bovenste en onderste beelden.

Meenemer: Mindfulness-training is een vast onderdeel van Module 1 (de eerste 5 sessies) bij Psychotherapeute - Psycholoog & Mindfulness-trainer Tania Verhulst.


Voorbeeld van het effect van een training mindfulness, weergegeven voor één zone (Insula) in het menselijke brein: 

 A = voor de training / B = na de training 

(bron en bijkomende uitleg: zie onder)  

Bron: Sharp, P. B., Sutton, B. P., Paul, E. J., Sherepa, N., Hillman, C. H., Cohen, N. J., . . . Barbey, A. K. (2018). Mindfulness training induces structural connectome changes in insula networks.

Uitleg:

In beide horizontale stroken, bevat het linkse brein-beeld een anatomische weergave van de waargenomen communicatie (paden) tussen de rechter insula en andere breinzones en is het rechter beeld een grafische weergave van dezelfde rechter insula verbindingen. De getoonde verbindingen (enkel de cortico-corticale) betreffen de 80% sterkste verbindingen. (A) Toont de verbindingen (die het meest structureel zullen veranderen door de training) voor de mindfulnesstraining. (B) Toont dezelfde twee beelden na de training.

Deze beelden geven weer hoe het aantal en de lengtes van de verbindingen (de witte lijntjes) zowel worden uitgebreid als enigszins herschikt over een verloop van 16 à 18 weken. Deze studie geeft slechts het effect op één zone weer: rechter insula. Andere zones in het brein worden gelijkaardig beïnvloed .

NB: cortico-corticale verbindingen = neurale axons (axon = "tentakel" waarmee een zenuwcel zich verbinden kan met een andere zenuwcel om signalen door te geven) die starten in een corticale zone en eindigen in een andere coricale zone.