Effect Mindfulness Breintraining

Het succes van Mindfulnesstraining komt niet uit de lucht gevallen: daar zijn zeer grondige neurobiologische redenen voor. Mindfulness is een van de meest onderzochte vormen derde-generatie gedragstherapie. Het positieve effect van de oefeningen op ons brein bevordert algehele recuperatie, mentale en zo ook lichamelijke balans en inzichten.

Vergelijkende studies via moderne medische beeldvormingstechnieken hebben het effect van mindfulnessbeoefening zichtbaar gemaakt. Onderstaande beelden zijn een voorbeeld van zulke visuele onderzoeksresultaten. Als u niet bekend bent met het bekijken van zulke beelden: vergelijk het aantal witte lijntjes tussen de bovenste en onderste beelden.

NB: Mindfulness-oefeningen zijn een vast onderdeel van de Starttherapie van Psychotherapeute & Mindfulnesstrainer Tania Verhulst.


Voorbeeld van het effect van een training mindfulness weergegeven voor één zone (Insula) in het menselijke brein: 

 A = voor de training / B = na de training 

(bron en bijkomende uitleg: zie onder)  

Bron: Sharp, P. B., Sutton, B. P., Paul, E. J., Sherepa, N., Hillman, C. H., Cohen, N. J., . . . Barbey, A. K. (2018). Mindfulness training induces structural connectome changes in insula networks.

Uitleg:

In beide stroken, is het linkse brein-beeld een anatomische weergave van de verbindingen (paden) tussen de rechter insula en daarmee sterk verbonden zones, en is het rechter beeld een grafische weergave van dezelfde rechter insula verbindingen. De getoonde verbindingen (enkel de cortico-corticale) betreffen de 80% sterkste verbindingen. (A) Toont de verbindingen (die het meest structureel zullen veranderen door de training) voor de mindfulnesstraining. (B) Toont dezelfde twee beelden als in (A) na de training.

Deze beelden geven weer hoe het aantal en de lengtes van de verbindingen (de witte lijntjes) worden aangepast over een verloop van 16 à 18 weken. Deze studie geeft slechts het effect op één zone weer: rechter insula. Andere zones in het brein worden gelijkaardig beïnvloed .

NB: cortico-corticale verbindingen = neurale axons (axon = "tentakel" waarmee een zenuwcel zich verbinden kan met een andere zenuwcel om signalen door te geven) die starten in een corticale zone en eindigen in een andere coricale zone.